Featured

Squatted young forest in Kanaleneiland, Utrecht is being evicted.

8F73F79B-6733-4192-B42E-BC3CF10C0E71(2)

2 November 2018, Utrecht. As we speak, police is evicting five years of community organising and alternative living at ‘the Swamp’, a squatted field in Kanaleneiland, Utrecht. The squatters are resisting by locking themselves to their houses in order to protect the young forest. They say they fear illegal cutting of trees since necessary permits have not been applied for by owner Borghese Real Estate B.V.

Police came at 9:15 and is now taking out trees and fences with diggers to force their way into te terrain. The Bratra (a police unit specialized in evitions) has arrived half an hour ago. Outside of the fence a group people gathered in a spontaneous solidarity demonstration to protect the Swamp. “We won’t let them destroy this forest and we will resist as long as we can” said Penny, one of the inhabitants of the Swamp stated.

Sustainable living

In five years we’ve managed to turn this industrial wasteland into a home. We’ve learned to live together and with nature”, said Penny. The group autonomously organises their living community; recycling building materials and food. They produce compost out of organic waste and rely on solar energy.

The Swamp is a biodiverse green area with a young forest. Surrounded by industry and roads, a number of birds, rabbits, insects dwell and nest at the field. Also, beautiful orchids and other plants and trees grow. Unfortunately, as ecologist Rens de Boer states, from a legal perspective, diversity is not enough to ensure protection as environmental law only protects a small group of endangered species.

No permits for cutting down the trees

The squatters fear that Borghese will illegally cut down trees when preparing for the sanitation. “At the court case they said they want to start clearing the ground immediately but they haven’t even applied for the necessary permits” which take a minimum of 6 weeks to be issued. “They have asked for permits to cut 19 trees in the surrounding area, but have failed to even check if there are trees inside the Swamp that are in need of cutting permits.” The squatters have found at 15 trees in the Swamp already warned the municipality and the RUD, but have not heard from them.

Distribution Centre

The Swamp used be an oil depot, the terrain belonged to the ministry of Finance and was sold to Borghese Real Estate B.V. in 2015. In January 2019, the company wants to hand it over to the province of Utrecht once the ground is empty and sanitized in order to build a distribution centre and a bus depot. “Borghese will make great money out of this”, Penny stated.

Of course we should promote public transport but there are alternative places for the bus depot. These don’t involve the destruction of one of the few green spaces of Utrecht.”, said Penny.

The bigger picture

Although The Netherlands might seem, at first, a progressive and green country, the government keeps on proving the opposite with decisions like the expansion of the A27, the eviction of the autonomous space of the Swamp and the upcoming eviction of the ADM in Amsterdam. “This phenomena is not unique to The Netherlands, look at the Hambacher forest in Germany, or the ZAD in France. Governments keep on placing profit making over people and nature”, declared Penny. “If they would really care about climate change they would value more communities like the Swamp”.

Advertisements
Featured

Gekraakt jong bos in Kanaleneiland, Utrecht wordt ontruimd.

English below

8F73F79B-6733-4192-B42E-BC3CF10C0E71(2)

Vrijdag 2 november 2018, Utrecht. Op dit moment is de politie ‘the Swamp’, een gekraakte alternatieve woongemeenschap, aan het ontruimen dat vijf jaar in Kanaleneiland Utrecht heeft bestaan. De krakers verzetten zich tegen de ontruiming door zich vast te ketenen aan hun huizen. Ze beschermen het jonge bos tegen illegale boomkap aangezien de benodigde vergunningen nog niet aangevraagd zijn door eigenaar Borghese Real Estate B.V.

De politie arriveerde om 9:15 en is op dit moment bezig om zich met graafmachines een weg te verschaffen op het terrein, door bomen en hekken weg te halen. De Bratra is een half uur geleden aangekomen. Buiten het hek heeft zich een groep symphatisanten verzameld. “We laten ze dit bos niet kappen en we zullen ons zolang mogelijk verzetten”, zegt Penny, een van de bewoonsters van ‘the Swamp’.

Zelfvoorziendend wonen

In vijf jaar tijd hebben we een thuis gemaakt van dit braakliggende terrein. We hebben geleerd samen te leven met de natuur”, zegt Penny. De groep hergebruikt bouwmaterialen en voedsel, maken compost en gebruiken enkel zonneenergie.

‘The Swamp’ vormt een divers ecosysteem met een jong bos wat wordt omgeven door industrie en wegen. Er wonen veel vogels, konijnen en insecten. Ook groeien er mooie orchideen en andere planten en bomen. “Helaas is diversiteit, vanuit een wettelijk perspectief, niet voldoende om het gebied officieel te laten beschermen” zegt ecoloog Rens de Boer, “aangezien millieuwetgeving alleen een kleine groep bedreigde soorten beschermd.”

Ontbrekende kapvergunningen

De krakers zijn bang dat Borghese de bomen zonder vergunning gaat kappen ter voorbereiding op de sanering. “Tijdens de rechtszaak zeiden ze dat ze onmiddelijk willen beginnen met maaien en kappen terwijl ze nog niet eens de benodigde vergunningen hebben aangevraagd.” De aanvraag hiervan duurt minimaal zes weken. “Ze hebben vergunningen aangevraagd om negentien bomen in de omgeving te kappen, maar hebben niet gecheckt of er zich kapvergunningsplichtige bomen bevinden in ‘the Swamp’. De krakers hebben vijftien vergunningsplichtige bomen op het terrein gevonden en hebben de gemeente en de RUD al gewaarschuwd, zonder resultaat.

Distributiecentrum

‘The Swamp’ was vroeger een olieopslag, het terrein in eigendom van het ministerie van financiën en is in 2015 verkocht aan Borghese Real Estate B.V. In januari 2019 wil het bedrijf het terrein overdragen aan de provincie Utrecht nadat de grond leeg en gesaneerd is. Er wordt een distributiecentrum en een busremise gebouwd. “Borghese gaat hier veel winst uit halen” zegt Penny. “Natuurlijk staan we achter openbaar vervoer, maar er zijn alternatieve locaties voor de busremise, waar geen natuur voor hoeft te wijken”.

We zijn niet alleen”

Hoewel Nederland op het eerste gezicht een progressief en groen land lijkt, wordt het tegendeel keer op keer bewezen. Dat zie je bij de verbreding van de A27 en zowel de ontruiming van ‘the Swamp’ als de aankomende ontruiming van de ADM, vrijplaats in Amsterdam. “Deze dingen gebeuren niet alleen in Nederland, kijk naar het Hambach bos in Duitsland, of naar de ZAD in Frankrijk. “Regeringen blijven winst boven mensen en natuur plaatsen”, verklaart Penny. “Als ze echt iets willen doen aan klimaatverandering, zouden ze gemeenschappen als ‘the Swamp’ veel meer moeten waarderen”.